วารสารสาระน่ารู้ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2560